Shtojcë në dokumentin e politikave për decentralizimin e sistemit të arsimit paraunivesritar në Shqipëri [English: "Appendix for the decentralization policies in the pre-university education system in Albania.]

Albania. Ministry of Local Government and Decentralization
Ministry of Education and Science
Tirana, MLGD;MoES, 2004
2004
29 p.
Idioma: Albanés
Descargar (345.3 KB)